Home » Cestování » Faraon Sanacht byl obr

Faraon Sanacht byl obr

Někteří vědci se domnívají, že byl prvním nebo druhým panovníkem 3. dynastie a vládl přibližně v letech 2610-2593 před Kristem. Jiné zdroje uvádějí, že by měl naopak vládnout na konci 3. dynastie a řadí ho za Chabu nebo Huneje.
Jeho jméno bylo objeveno na části pískovce na sinajském poloostrově, v blízkosti měděných tyrkysových dolů. Na reliéfu je zobrazen král s červenou korunou Dolního Egypta. Je zde zaznamenáno pouze Horovo jméno – Sanacht.
socha faraona
Za jeho vlády byly budovány malé pyramidy po celé zemi, ale nebyly využívány jako hrobky, stejně jako za vlády Huneje a Snorfu, tudíž se lze domnívat, že skutečně žil až v pozdější době 3. dynastie.
Kolem jeho osoby panuje dost nejasností. Podle některých zdrojů je Sanacht a Nebka jeden člověk, ale Nebka je uváděn jako první faraon 3. dynastie v Turínském listu, v Abydoském královském seznamu i v Manthově dynastickém přehledu.
Víme o něm velmi málo. V roce 1901 byla v mastabové hrobce nalezena kostra, která je díky fragmentu reliéfu se jménem Sanacht připisována právě tomuto panovníkovi.
V hrobce byly nalezeny ostatky velmi vysokého člověka. Jeho výška se mohla pohybovat kolem 187 centimetrů, nebo chcete-li šesti stop a jednoho palce. Dá se tedy říct, že .
Dnes bychom takto vysokého člověka neoznačovali za obra, ale ve starověkém Egyptě to bylo jiné. Tehdy muži měřili kolem 167 centimetrů a ženy okolo 157 cm. Takže vzhledem k jejich výšce je pochopitelné, že ho takto vnímali.
Výška ukazuje nemoc?
Švýcarští vědci ostatky prozkoumali a došli k závěru, že muž opravdu trpěl gigantismem. Jedná se o nadměrnou produkci růstového hormonu během dětství. Někdy bývá nemoc způsobena adenomem, nádorem hypofýzy. Jedná se o vzácné onemocnění a zároveň o velmi vážné. Jde o nejstarší doložený paleopatický případ na světě.
vytesané obrázky
Faraon byl pohřben v elitní hrobce mastaby s vyznamenáním, tudíž nebyl nijak sociálně znevýhodňován.
Pravdou je, že faraoni bývali vyšší než ostatní obyvatelstvo, ale tento faraon je velmi převyšuje. Druhým nejvyšším byl Ramesse II. Měřil pět stop a devět palců, to je asi 175 cm.
Je ale s podivem, že naopak trpaslíci byli chováni ve velké úctě, byli považováni za božské a sloužívali faraonům jako jejich asistenti.